Badania przy nadciśnieniu

Pacjent z założonym holterem serca w diagnostyce nadciśnieniaPonieważ nadciśnienie jest obecnie chorobą, która przyczynia się w Europie do największej liczby zgonów istnieje cała lista badań, jakie są stosowane w przypadku pacjentów cierpiących na tą dolegliwość. Najważniejszymi organami, które objęte są szczegółowymi badaniami jest serce, nerki, oczy oraz tętnice, czyli te, które są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ obecności nadciśnienia w organizmie.

Podstawowymi badaniami oprócz samych pomiarów ciśnienia są badania laboratoryjne, w których w skład wchodzi morfologia krwi oraz badanie moczu (szczególnie na obecność cukru, potasu, kreatyniny i sodu – badania są wykonywane na czczo). Często pacjent poddawany jest także badaniu dna oczu.

W przypadku niekorzystnych wyników badań podstawowych te rozszerzane są o badania wykazujące całkowity lipidogram, wydalanie białka czy oznaczenie kwasu moczowego. Często zalecane są również badania hormonalne, w tym przypadku w szczególności bada się aldosteron i hormon teotropowy. Ważne jest także oznaczenie hemoglobiny.

Do badań serca u chorych na nadciśnienie wlicza się głównie echo serca, EKG oraz USG naczyń obwodowych. Rzadziej, głównie ze względu na wysoki koszt badania wykonuje się echokardiografię, która pozwala wykryć poziom przerostu mięśnia sercowego.

Biorąc pod uwagę nerki bada się zazwyczaj przepływ krwi przez tętnice nerkowe. Wykonuje się także USG nerek.

W przypadku naczyń krwionośnych głównym badaniem jest to na ich podatność i elastyczność. Badanie polega na mierzeniu zmian średnicy naczynia oraz pomiarze prędkości tętna (tonometria). Wykonuje się także ultrasonografię głównie po to, by wyeliminować zmiany miażdżycowe w tętnicach (zwykle bierze się pod uwagę szyjne, wieńcowe, nerkowe oraz kończyn dolnych).

Osobom z nadciśnieniem w zaawansowanym stadium często wykonuje się badanie za pomocą Holtera ciśnieniowego – ten pozwala przez całą dobę monitorować ciśnienie chorego.

W przypadku choroby nadciśnienia u pacjenta regularnie wykonuje się badania pomiaru ciśnienia, inne badania są zlecane przede wszystkim zaraz po diagnozie choroby lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego. Często również po to, by wykluczyć choroby towarzyszące, wywołane nadciśnieniem.


Poradnik dla pacjentów chorych na nadciśnienie tętniczeName (required)

Email (required)

Witryna internetowa

Napisz coś na temat nadciśnienia. Podziel się swoimi doświadczeniami.